Over mij

Nooit eens van de website gehoord of bezoek je de website voor het eerst en wil je meer weten over wat de website alleemal in houdt alsook hoe het is begonnen? Wel saladeonline.nl is een website die gericht is op het verschaffen van informatie ten aanzien van voeding. In het bijzonder salades. De website geeft dus een weergave van de verschillende typen salades die er zijn en hoe ze klaar te maken.

Het heel proces van de voorbereiding die getroffen moet worden tot het uiteindelijk bereiden van de salade wordt op de website weergegeven. De website is te komen bestaan doordat er een liefde voor bestond. Koken is iets dat met liefde gedaan wordt en wilde zo de liefde verder verspreiden. Er is namelijk ook weinig te weten over de typen salades die er alleemal gemaakt kunnen worden. Hierdoor kwam het idee een website te maken voor hen die een liefde hebben voor koken oftewel salades en willen weten hoe ze klaar te maken.

De website is er dus voor hen die wat variatie wilt ten aanzien van salades en bepaalde van de recepten wilt uitproberen. Dit is dus met een liefde en interesse in koken begonnen en is nog steeds zo. Als er geen liefde voor bestond dan bestond de website er ook niet.Het is dus allemaal daar begonnen en verder ontwikkeld, waarbij er nu recepten worden gecreëerd voor de typen salades die men kan maken.